Skip to content
Mobilní aplikace RUDY

RUDY

Mobilní aplikace pro údržbu

Co není měřitelné,
není řiditelné.

Hlavní přínosy

Slouží pro elektronické zadávání a realizaci požadavků nejen na údržbu. Pomáhá efektivně řídit práci techniků na dálku a odkudkoliv. Umožňuje pohodlně zadávat náklady, informovat o stavu realizace požadavku a poskytuje náhled na aktuální stav ploch a zařízení se základními informacemi o každé kartě majetku včetně parametrů a opakovaných činnostech.

zadání požadavku
Zadání požadavku

Rychle a komfortně v terénu s možností použití QR kódu nebo hlasového diktování.

Offline režim
Off-line režim

Pro pohodlné používání aplikace v místech bez signálu.

Homepage
Přehledy pasportů

Pasport a hierarchie ploch a zařízení v rozsahu potřebném pro údržbu.

zprávy a notifikace
Zprávy a notifikace

Hlášení nových úkolů, stavu požadavků a další důležité informace.

Homepage
Realizace požadavků

Dle definovaných postupů včetně evidence času, nákladů a dílčích úkolů.

Homepage
Přehledy úkolů

Zobrazení úkolů technika dle termínu nebo dle priority.

Kalendář
Kalendář

Přehledné zobrazení událostí a úkolů na jednom místě.

streamline-icon-search-bar@48x48
Snadné vyhledávání

Vyhledávání dat jednoduše pomocí čárových kódů/QR kódů nebo zadáním parametrů.

Obchodní kontakt

Ing. Michal Tesařík, MBA
+420 724 444 451
tescosw@tescosw.cz

TESCO SW a.s.

tř. Kosmonautů 1288/1, Olomouc
info@tescosw.cz
www.tescosw.cz

RUDY

Mobilní aplikace pro údržbu

Mobilní aplikace RUDY
Co není měřitelné,
není řiditelné.

Hlavní přínosy

Slouží pro elektronické zadávání a realizaci požadavků nejen na údržbu. Pomáhá efektivně řídit práci techniků na dálku a odkudkoliv. Umožňuje pohodlně zadávat náklady, informovat o stavu realizace požadavku a poskytuje náhled na aktuální stav ploch a zařízení se základními informacemi o každé kartě majetku včetně parametrů a opakovaných činnostech.

Náhled do aplikace RUDY

Obchodní kontakt

Ing. Michal Tesařík, MBA
+420 724 444 451
tescosw@tescosw.cz

TESCO SW a.s.

tř. Kosmonautů 1288/1, Olomouc
info@tescosw.cz
www.tescosw.cz